Informacje ogólne

Cech jest stowarzyszeniem zrzeszającym pracodawców na terenie miasta i gminy Łomża oraz powiatu łomżyńskiego.

Do głównych zadań Cechu należy: