Dla uczniów

Nauka zawodu do okazja do kształcenia w wybranym fachu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

 

Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika oraz międzynarodowy dokument
EuroPass .

Kształcimy w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik samochodowy,
 • blacharz samochodowy,
 • monter sieci instlacji urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • wędliniarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • elektromechanik,
 • murarz-tynkarz,
 • elektryk,
 • stolarz,
 • fryzjer.

Podstawowe prawa i obowiązki

Czas pracy. Uczniowie do 16 roku życia pracują do 6h dziennie. Powyżej 16 roku życia – 8h dziennie. Uczniowie nie są zatrudniani w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych


Wynagrodzenie. Wypłacane jest co miesiąc.

Młodociany zobowiązany jest do przestrzegania czasu pracy i porządku obowiązującego u pracodawcy, w tym również systematycznego wypełniania obowiązku dokształcenia teoretycznego oraz przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Gwarantujemy praktyki w zrzeszonych zakładach rzemieślniczych!

 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy

 • kwestionariusz osobowy,
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje
  pracodawca przyjmujący ucznia do zakładu),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.