Zakłady prowadzące naukę zawodu

Zakłady rzemieślnicze prowadzące naukę zawodu

Współpracujemy z zakładami, w których można doskonalić swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie. Zakłady rzemieślnicze skupione w Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży prowadzą szkolenie w około 20 zawodach najpopularniejszych na naszym rynku pracy.

Zakłady podzielone są na branże, co ułatwi przeszukiwanie oczekiwanego zakładu pracy. Nazwy poszczególnych zakładów znajdują się w działach branż.

Zawody dostępne :