Władze cechuKierownikami Cechu w okresie 60-lecia byli:- Władysław Woźniak - 15.09.1947 r. – 30.09.1955 r.

- Józef Grodzki - 01.04.1956 r. – 30.09.1967 r.

- Mieczysław Pruszko - 01.04.1967 r.– 30.09.1971 r.

- Jan Moczul - 01.07.1971 r. – 31.12.1972 r.

- Edward Budziszowski - 01.01.1972 r. – 31.03.1973 r.

- Józef Łojewski - 01.05.1973 r. – 16.03.1974 r.

- Aleksander Cwalina - 15.03.1974 r. – 21.04.1988 r.

- Alicja Truszkowska - 10.05.1988 r. – 30.04.1989 r.

- Mieczysław Gierłowski - 01.08.1990 r. – 30.11.2007 r.

- Elżbieta Markowska - 01.07.2008 r. - nadalStarszymi Cechu zostali:- Kazimierz Sznajder od dnia 01.01.1952 r., a następnie po wprowadzeniu ostatecznych zmian w składzie Zarządu - Kazimierz Bilski, który pełnił funkcję Starszego Cechu do dnia 24.03.1973 r.

- Zenon Siudakiewicz 1973 r. - 1988 r.

- Wiesław Wawrzyniak 29.06.1988 r. – 08.04.1994 r.

- Jan Chojnowski 08.04.1994 r. – 31.05.2004 r.

- Kazimierz Sałacki 31.05.2004 r. – 12.06.2008 r.

- Jan Chojnowski 12.06.2008 r. - 23.05.2016 r.

- Sylwester Zawadzki 23.05.2016 r - nadalWładze Cechu wybrane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 maja 2016 r.Skład Zarządu Cechu:

- Sylwester Zawadzki - Starszy Cechu

- Tadeusz Śmiarowski - Podstarszy Cechu

- Edyta Lutrzykowska - Sekretarz Zarządu

- Sylwester Nicewicz - Podstarszy Cechu

- Krzysztof Cwalina - Skarbnik ZarząduSkład Komisji Rewizyjnej:

- Henryk Depczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Grażyna Agnieszka Filipkowska

- Marek Wojciech ZawadzkiZ-ca Członka Komisji Rewizyjnej:

- Rafał PiwowarskiCzłonkowie Sądu Cechowego:

- Urszula Szczechowska - Przewodniczący Sądu Cechowego

- Beata Tyborowska

- Józef Zając